KUNTOTARKASTUS JA

VUOSIHUOLTO

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS >>

KATON KUNTOTARKASTUS JA VUOSIHUOLTO

 

Teemme kattojen kuntokartoitukset ja korjaussuunnitelmat asiantuntemuksella ja otamme huomioon ennaltaehkäisevän kiinteistönhuollon periaatteet; ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat huomattavasti taloudellisempia kuin aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen.

 

Kiinteistön yleisessä huollossa ja sen ylläpidossa usein unohdetaan, että kiinteistön katto on julkisivuista tärkein! Esimerkiksi jos kiinteistön seinäjulkisivu saneerataan ja vesikatteen lappeet alkavat vuotamaan; pahimmassa tapauksessa kastelee ja rapauttaa juuri asennetun uuden julkisivun –voivat saneerauskustannukset jopa tuplaantua.

 

Ennakoiva ja säännöllinen kattotarkastus- ja huoltotoiminta on toimivan vesikatteen tae. Lisäksi vakuutus yhtiöt usein tulkitsevat vesikatteesta johtuvat vuodot suunnittelu-, rakennusvirheiksi tai kattotarkastus- ja huoltotoiminnan laiminlyönneiksi.

Katto on julkisivuista tärkein!

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS >>

KATON KUNTOKARTOITUS

 

Vesikaton kuntokartoituksessa selvitetään katon kunto sen rakenteita rikkomatta. Kartoituksessa otetaan huomioon aistihavainnot, mahdolliset haastattelut sekä saatavilla olevista asiakirjoista kootut tiedot katon kuntoon liittyvistä tekijöistä.

 

Tarkastuksen perusteella saaduista tiedoista toimitetaan asiakkaalle kuvallinen- ja kirjallinen raportti, jossa esitetään havaitut vauriot, riskit, puutteet, virheet ja korjaustarpeet.

 

• Asiantuntijan suorittama tarkastus

• Vaurioiden, riskien ja puutteiden havainnointi

• Suositukset ja ehdotukset toimenpiteistä

• Kuvallinen raportti sähköisenä

• Mahdollinen korjaussuunnitelma

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS >>

KATON VUOSIHUOLTOSOPIMUS

 

Kattopintojen Kuntoseuranta vuosisopimuksella sisältää kaksi käyntiä vuodessa, kevät / syksy.

 

Kattopinnat kuvataan ja raportoidaan jokaisella käynnillä - mahdolliset pienet huoltotoimenpiteet sekä mahdollisten roskien ym. katolle kuulumattomien esineiden poistaminen. Kohdekäynnin yhteydessä havaitut ongelmat ja suositeltavat toimenpiteet suunnitellaan erikseen kuntoseurantaraportin perusteella.

 

Vuosihuoltosopimus on työväline isännöitsijöille, taloyhtiöille tms. kiinteistön omistajille. Usein esimerkiksi lumenpudotuksen yhteydessä syntyneisiin mekaanisiin reikiin, ei kukaan kanna vastuuta, koska aiheutuneita vaurioita ei pystytä kohdistamaan mihinkään ajankohtaan/vuoteen tai vaurioiden tekijään.

 

Kuvallinen raportointi kahdesti vuodessa rajaa vaurioiden syntyajankohdan. Pitkällä aikavälillä kun kattopinnat ovat kuvattu/tarkastettu järjestelmällisesti syksyisin ja keväisin, pystytään ikääntyvien kattopintojen mahdolliset vauriot minimoimaan.

 

Kattopintojen pitkänajan kuntoseuranta antaa myös vakuutusyhtiöille viestin, ettei kattopintojen seurantaa ole laiminlyöty. Kuntoseuranta ei kuitenkaan poista kokonaisuudessaan sitä, etteikö vakuutusyhtiö kieltäisi mahdollisia korvauksia vauriotilanteissa, mutta seuranta parantaa neuvottelutilannetta oleellisesti!

 

Ennen kaikkea järjestelmällinen seuranta ja huolto minimoi mahdolliset yllätykset ja ongelmatilanteet vesikatteella.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS >>

E-KATTOTIIVISTYKSET OY

 

Pirkanmaa (Tampere)

Puh. 040 6755 851

myynti@kattotiivistykset.com

 

Pk-Seutu (Helsinki)

Puh. 040 6755 851

myynti@kattotiivistykset.com

 

Y-tunnus: 24792823

 

Kotisivut ja hakukoneopitmointi: Mainostoimisto Expy Oy, Turku

Kotisivujen graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Grand Art Oy, Turku